Istaknuti usluge

Promjena ulja

Sve zamene ulja nisu iste. Sva Honda ulja specijalno su formulirana da zadovolje precizne standarde kvalitete koje je ustanovila Honda, a instalirani su s originalnim Honda filterima ulja od strane tehničara obučenih od strane Honda.

Kočnice

Kupite i instalirajte komplet originalnih Hondinih zamjenskih pločica kočionih pločica kod Ontario zastupnika Honda, a vaš distributer će besplatno pružiti kočione pločice za isti sistem komponenata kočnice sve dok ste vlasnik vašeg vozila.

baterije

Sa vremenom i upotrebom, efikasnost baterije se pogoršava, utičući na njenu sposobnost da pokrene vaš Honda motor i upravljaju njegovim mnogim električnim sistemima. Neka vaš lokalni Honda Dealer testira stanje baterije i zamijenite ga ako je potrebno.

filteri

Sve zamene ulja nisu iste. Sva Honda ulja specijalno su formulirana da zadovolje precizne standarde kvalitete koje je ustanovila Honda, a instalirani su s originalnim Honda filterima ulja od strane tehničara obučenih od strane Honda.